edukacja włączająca

Edukacja włączająca, czyli dlaczego powstał SCWEW

     Edukacja włączająca obecnie jest priorytetowym działaniem w ramach polityki edukacyjnej większości państw UE. Podstawą takiego podejścia jest Deklaracja z Salamanki z 1994 r., która określiła założenia programowe edukacji włączającej. Polska jako sygnatariusz Deklaracji podjęła działania prowadzące do jej wdrożenia. Edukacja włączająca jest sposobem organizacji edukacji,… Czytaj dalej »Edukacja włączająca, czyli dlaczego powstał SCWEW