PUNKT KONSULTACYJNY

z przyczyn technicznych punkt nieczynny do 23 stycznia 2022

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że uruchomiony został punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkół objętych wsparciem SCWEW.

Celem i podstawowym zadaniem punktu konsultacyjnego jest udzielanie doraźnego wsparcia i informacji w kwestiach związanych z edukacją włączającą, w szczególności w obrębie wspomagania funkcjonowania uczniów i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin. Punkt świadczy wsparcie: Uczniom, rodzicom i nauczycielom ze szkół objętych wsparciem.

Punkt jest prowadzony przez doświadczonych nauczycieli, specjalistów, terapeutów. Porad i konsultacji udzielają specjaliści m.in. poniższych dziedzin:

– Pedagodzy specjalni różnych specjalizacji: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, pedagodzy resocjalizacji, terapeuci zaburzeń spektrum autyzmu;

– Logopedzi i neurologopedzi;

– Rehabilitanci, fizjoterapeuci;

– Psycholog, diagnosta orzecznik;

– w przypadku diagnozowanej potrzeby konsultacji z innym niż wymienieni specjalistą, podejmiemy działania na miarę możliwości zmierzające do umożliwienia tej konsultacji.

Schemat funkcjonowania punktu konsultacyjnego:

Punkt jest otwarty codziennie w godzinach 16:00-18:00 jak również w innych godzinach po indywidualnym umówieniu się.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Telefonicznego: +48 696 003 894

Mailowego: pk@zss4.sosnowiec.pl

Zespół SCWEW Sosnowiec