Program: na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA- POWR.02.10-00-0002/19-00 z dnia 30.12.2019 r. oraz Aneksu z dnia 06.08.2020 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioskodawca: Organ prowadzący

Okres realizacji: 01-07-2021 – 30-06-2023
Wnioskowany budżet: 1 894 201,00 zł


Dofinansowanie i wkład własny: Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100%. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego.
Trwałość projektu: 3 miesiące od daty zakończenia projektu tj. 01.07.2023-30.09.2023. (Głównie działalność wypożyczalni)

Lider projektu (SCWEW): Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Partnerzy (szkoły współpracujące z SCWEW):

 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu
 • Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu
 • CKZiU w Sosnowcu – Technikum nr 7 (Grota Roweckiego)
 •  IX Liceum Ogólnokształcące im W.Szymborskiej w Sosnowcu

Instytucje wspierające: Fundacja Instytut Twórczej Integracji; Politechnika Śląska
w Gliwicach, Uniwersytet Śląski. 

Cel konkursu: wyłonienie 16 Grantobiorców w skali kraju – 1 w skali województwa, którzy utworzą̨ na bazie przedszkoli/szkół/placówek specjalnych Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (dalej jako SCWEW).

Cel projektu: Utworzenie na bazie kadrowo-sprzętowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 
w Sosnowcu – Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), którego zadaniem będzie wsparcie 5 placówek z Sosnowca w zakresie realizacji kształcenia włączającego i wsparcia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych poprzez:

– organizację wypożyczalni sprzętu specjalistycznego;

– organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i utworzenie sieci współpracy;

– organizację szkoleń eksperckich dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych;

– działania promujące edukację włączającą – konferencje, warsztaty, eventy 
  edukacyjno-kulturalne

– działania badawczo-naukowe – prowadzenie ewaluacji i badań naukowych w obszarze 
  realizowanych działań z zakresu edukacji włączającej.

– organizację wsparcia dla uczniów i zespołów klasowych szkół uczestniczących w proj.

W ramach realizacji zadań SCWEW możliwy będzie zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Sprzęt będzie udostępniany przedszkolu/szkole, które zgłoszą takie zapotrzebowanie i uzyskają pozytywną akceptację zespołu SCWEW. W SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

SCWEW stworzony przez nauczycieli dla nauczycieli

Struktura organizacyjna SCWEW w Sosnowcu

 • Iwona Durek– lider zespołu 
 • Jakub Wolny– ekspert ds. edukacji włączającej 
 • Dariusz Januszewski – ekspert ds. informacji i ewaluacji 
 • Ewa Gawlik– ekspert ds.badań naukowych i kontaktów z uczelniami wyższymi
 • Joanna Barglik– ekspert ds. technologii wspomagających 
 • Aleksandra Krauze– lider współpracy przedszkole oraz klasy 1-3 SP
 • Iza Jaskółka-Turek -lider współpracy klasy 4-8 SP
 • Jacek Pasierb-lider współpracy szkoły ponadpodstawowe
 • Marta Marusa– koordynator PM51
 • Agnieszka Kokot– koordynator SP 18
 • Aleksandra Stolarczyk– koordynator SP 39
 • Elżbieta Włodarczyk- koordynator CKZiU
 • Justyna Jopek -Koordynator IXLO

Utworzenie SCWEW – to projekt pilotażowy – jego rezultaty mają posłużyćypracowywaniu rozwiązań legislacyjnych