UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI EFEKTÓW PROJEKTU

  W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Sosnowcu kontynuuje swoją działalność do 30 września 2023 r.

  Nasza działalność obejmować będzie:
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów,
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów,
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców,
  • rady szkoleniowe,
  • instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego,
  • lekcje modelowe,
  • wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  • sieć współpracy.

  Zapraszamy do kontaktu: scwew@zss4.sosnowiec.pl