Ewaluacja

    W kwietniu odbyły się spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami przedszkola i szkół objętych wsparciem SCWEW Sosnowiec. W trakcie spotkań przeprowadzono ewaluacje prototypowego modelu dostosowania organizacji i wpierania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i oddziałów klasowych w szkole ogólnodostępnej oraz prototypowego modelu oceniania ucznia, pracy przedszkola i szkoły. Kolejnym tematem była strategia dostosowywania treści programowych do potrzeb uczniów i zespołów klasowych z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.