Szkolenie w Sulejówku

    Rozpoczęliśmy udział w cyklu szkoleń organizowanych w Sulejówku przez ORE.
    Dzisiaj i jutro bardzo wartościowe szkolenie „Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny”

    #ORE #SCWEW #SlaskieKuratoriumOswiaty #szkolenie