Spotkanie kadry kierowniczej

    12.01.2023 w Zespole Szkół Specjalnych gościliśmy kadrę kierowniczą Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku. W trakcie wizyty przedstawiony został model SCWEW Sosnowiec a także dotychczasowe działania i dokonania. Spotkanie miało charakter upowszechniający ideę i program SCWEW. Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku wyraziła zainteresowanie i chęć udziału w kolejnej edycji programu.

    #ore #scwew #edukacjawlaczajaca #inkluzja