Grupowe konsultacje eksperckie

    W oparciu o sieć współpracy wszystkich szkół i przedszkola w ramach Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sosnowcu odbyły się pierwsze spotkania z cyklu grupowych konsultacji eksperckich dla nauczycieli i specjalistów. W spotkaniach uczestniczyli pedagodzy specjalni i nauczyciele współorganizujący.

    #ore #scwew #scwewsosnowiec