Góra uczuć

    Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu w ramach Koła Rozwoju Osobistego, dzięki współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej poznali grę „Góra Uczuć”, dzięki której mogli nie tylko poczuć dreszcz emocji towarzyszący grze, ale porozmawiać o swoich obawach, radościach i marzeniach. Wyzwania oznaczone w grze znakiem x zapewniły dzieciom dawkę ruchu a czasem trudnego do powstrzymania chichotu. Walizka pełna niedokończonych zdań skłoniła do autorefleksji. Z opinii uczniów wynika, że gra będzie jeszcze wykorzystywana wielokrotnie. Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni SCWEW w sali nr 10.

    #ore#scwewsosnowiec#scwew