Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym Cybernękania.

  3 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym Cybernękania. Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Generalną UNESCO w listopadzie 2019 roku a jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa. Konsekwencje przemocy i zastraszania w szkole w tym cybernękania są dalekosiężne. Obejmują dzieci i młodzież, która ma trudności z koncentracją na zajęciach, opuszczaniem i unikaniem zajęć szkolnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.
  Zwróćmy dzisiaj szczególnie uwagę na tę tematykę. Zatrzymajmy się, znajdźmy czas na chwilę refleksji i zadumy nad tym, co ja jako uczeń, rodzic, nauczyciel mogę zrobić dobrego. Jaki jest mój stosunek do kolegów i koleżanek, uczniów? Czy biorę odpowiedzialność za swoje słowa, czyny, za moją aktywność w Internecie. W jaki sposób rozwiązuję konflikty, spory, czy umiem przepraszać? Niech ten dzień będzie okazją dla nas do tego, aby odpowiedzieć sobie na te pytania. Każdy z nas chciałby czuć się dobrze i bezpiecznie w szkole.
  Bądźmy dla siebie dobrzy, dajmy sobie szansę i nadzieję.
  Każda reakcja na przemoc jest bardzo ważna. Nie czekaj, nie bój się mówić, reagować, zgłaszać osobom, do których czujesz zaufanie. Wszystkim życzymy refleksji i motywacji do troski o nasze wspólne dobro jakim jest poczucie bezpieczeństwa.
  Poniżej numery ważnych telefonów, gdzie można uzyskać pomoc:
  Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- 800 12 12 12
  Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 0 800 120 226
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0 801 120 002
  Ogólnopolski Telefon Zaufania 0 801 199 990
  Anonimowa policyjna linia specjalna 0 800 120 148
  Razem Pokonać Przemoc , bezpłatna linia 0 800 559 975
  Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie, bezpłatny nr 0 800 100 100
  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, doświadczających i będących świadkami przemocy 116 111

  Przydatne linki
  http://www.szkolabezprzemocy.pl/
  https://dyzurnet.pl/
  https://fdds.pl/
  https://www.saferinternet.pl/
  http://www.przemocwszkole.org.pl/przemoc_w_szkole.php
  https://www.ore.edu.pl/2015/03/agresja-i-przemoc-2/
  https://www.niebieskalinia.pl/
  https://www.cyfrowobezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy
  https://800100100.pl/

  #ore #scwew #niebieskalinia #rzecznikprawucznia #telefonzaufania