Akademia Rozwoju Kreatywności

    W ramach projektu ARiK, czyli Akademia Rozwoju
    i Kreatywności realizowanego przez Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej uczniowie klasy piątej oprócz pielęgnowania łąki kwietnej podjęli wyzwanie zrobienia ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu, której są uczniami. Potrzebowali inspiracji i dlatego razem z opiekunką panią Magdą Górską powędrowali do ekspertów- grupy Wiewiórek w Przedszkolu Miejskim nr 51
    w Sosnowcu. Spotkanie zaowocowało nie tylko wiedzą merytoryczną na temat planowania ogrodu, ale wspólną zabawą i planami na następne spotkania

    #ore #scwewsosnowiec #scwew