Szkoła Mistrzów- spotkanie z prof. Bogusławem Śliwerskim

  Sosnowieckie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie Szkoły Mistrzów poświęcone idei edukacji włączającej, odbędzie się ono w sali Amfiteatru „Muszelka”; (Park Kuronia, Sosnowiec Kazimierz Górniczy) 28 września 2022 r. o godzinie 16.00.

  Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.
  Kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej oraz Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017), UKSW w Warszawie (2020), Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych na Ukrainie (2019); profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego; b. przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019), członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (b. przewodniczący 2013–2016) oraz członek Rady Doskonalenia Naukowego (od 2019); członek Międzynarodowej Rady Uniwersytetu w Zlinie (Czechy_, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej – w latach 2002–2004 jej członek.
  Ostatnio wydał między innymi: Kultura rywalizacji i współpracy w szkole (Warszawa, 2022); Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego (współautor M. Paluch) (Kraków 2021); Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych (Warszawa 2020); [Kontr-]rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych (Łódź 2020), Pedagogika (współred. Z. Kwieciński, Warszawa 2019); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika wczesnoszkolna.
  Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com
  adres: boguslawsliwerski@gmail.com ;
  ORCID: 0000-0002-3875-8154