Spotkanie Liderów SCWEW w Sulejówku

    W dniach 15-16 września w Sulejówku odbywa się spotkanie Liderów SCWEW.

    W trakcie obrad wymieniane i podsumowywane są dotychczasowe doświadczenia z realizowanych działań. Jest to czas rozmów i dyskusji, „burzy mózgów” w poszukiwaniu możliwości dalszej realizacji modelu SCWEW.