Konferencja SCWEW Sosnowiec – „W poszukiwaniu systemowego modelu szkoły włączającej”

    ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji