SCWEW w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

    W IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu realizowane są projekty inkluzyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Uchodźców z Ukrainy.