Szkoła Mistrzów z Jędrzejem Witkowskim

    Spotkanie z mistrzem Jędrzejem Witkowskim poświęcone było wyzwaniom, jakie postawiła przed edukacją sytuacja geopolityczna w jakiej się znajdujemy.

    Szacuje się, że we wrześniu 2022 roku uczniowie z Ukrainy stanowić uczących się w Polsce. szkoła przyszłości musi być zatem szkołą kompetencji wspólnotowości i zarazem podmiotowości. Prelegent zwrócił uwagę na potrzeby uczniów ( polskich i ukraińskich) w tej nowej dla wszystkich sytuacji. Skupiają się one w trzech dziedzinach : emocje, relacje oraz uczenie się. Kolejność nie jest tu przypadkowa. Pan Witkowski omówił również plany CEO , którego jest przedstawicielem związane z pomocą nauczycielom w inkluzji uczniów z Ukrainy i pracy w grupie zróżnicowanej.

    To nie tylko nauka języka , czy metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, ale również pomoc od strony psychologicznej, dotycząca zróżnicowania kulturowego itp. CEO obecnie prowadzi kursy językowe dla nauczycieli, ale w planach ma również „Kurs świadomości językowej”, który pomoże zainteresowanych formułować komunikaty i polecenia tak, aby jak najbardziej niwelować różnice komunikacyjne.