Szkoła Mistrzów 3

    Sosnowieckie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie Szkoły Mistrzów poświęcone idei edukacji włączającej, tym razem odbędzie się ono w sali Amfiteatru „Muszelka” (Park Kuronia, Sosnowiec Kazimierz Górniczy) 31 marca 2022 r. o godzinie 16.00.

    Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek Prezes Fundacji In Corpore, dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii In Corpore. Doświadczenie w pracy terapeutycznej i badawczej naszego Gościa, inicjowane projekty inkluzyjne i kampanie społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także działania, jakie z wyjątkowym zaangażowaniem obecnie podejmuje organizując pomoc dla naszych przyjaciół z walczącej Ukrainy w pełni wpisują się w cykl zaplanowanych w projekcie spotkań z Osobami niezwykłego formatu.

    Serdecznie zapraszamy!