Konferencja inaugurująca

  Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sosnowcu.

  11 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sosnowcu. Zorganizowana została w Urzędzie Miasta w Sosnowcu, w formie stacjonarnej oraz formie on-line, na platformie Google Meet.
  Konferencja skierowana była do społeczności lokalnej.

  W wydarzeniu uczestniczyli prezydent miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński, pierwszy zastępca prezydenta Zbigniew Byszewski, Poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek, radni miasta, dyrektor oddziału śląskiego PFRON, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
  Głównym celem konferencji była prezentacja nowopowstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej.W tematykę konferencji wprowadzili Iwona Durek – lider SCWEW w Sosnowcu i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz Jakub Wolny wicedyrektor ZSS nr 4 w Sosnowcu. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta pan Zbigniew Byszewski, przedstawiał uczestnikom strukturę oświatową Sosnowca oraz korzyści i znaczenie edukacji włączającej dla jej funkcjonowania.
  W pierwszej części konferencji uczestnicy zapoznali się nowymi rozwiązaniami w zakresie wspierania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkolnictwa ogólnodostępnego.Merytorycznie problematykę przybliżył uczestnikom dr hab. Grzegorz Szumski w swoim wykładzie „Edukacja włączająca jako szansa na edukację dla wszystkich”.
  Jakub Wolny wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu przedstawił uczestnikom tematykę systemu wsparcia osób z niepełnoprawnością w Sosnowcu realizowanego w ramach szkolnictwa ogólnodostępnego i specjalnego. Zreferowano podstawowe założenia i działania projektu pilotażowego SCWEW w Sosnowcu i zaprezentowano Zespół oraz zasoby SCWEW Sosnowiec.
  W dalszej kolejności zaprezentowały się Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu , Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu , Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu , Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu , CKZiU w Sosnowcu objęte wsparciem SCWEW. Poinformowano także o uruchomieniu przy SCWEW wypożyczalni sprzętu specjalistycznego do wykorzystania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Po przerwie głos zabrał pan Arkadiusz Chęciński Prezydent Miasta Sosnowiec, zwracając uwagę na wyzwania jakie stają przed szkołą związane z koniecznością zapewnienia opieki i edukacji dzieciom z objętej wojną Ukrainy.
  Część druga konferencji poświęcona szerokiej perspektywie systemu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością rozpoczęła się wykładem prof.dr hab. Zenona Gajdzicy na temat „Inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością”.Dyrektor Iwona Durek zaprezentowała model systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością „Świat Idealny” realizowany w Sosnowcu.
  O swoich doświadczeniach opowiedzieli niepełnosprawni lokatorzy mieszkań prowadzonych w ramach wsparcia. Zaprezentowano także Ośrodek Wsparcia i Testów jako kolejną propozycję wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przedstawiając korzyści ze stosowania technologii asystujących, porad, instruktaży i możliwości wypożyczenia oprogramowania oraz urządzeń.

  Pan Mateusz Bochenek Poseł na Sejm RP podziękował organizatorom za zaproszenie i przedstawił współpracę swojego biura poselskiego z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, polegającą na organizowaniu stażu dla uczniów i absolwentów szkoły.
  Dyrektor oddziału śląskiego PFRON Jan Wroński omówił działanie Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością przy oddziale śląskim PFRON oraz Ośrodka Wsparcia i Testów finansowego ze środków PFRON.
  Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Wizytator Joanna Końska podziękowała za merytoryczne zaprezentowanie idei programu pilotażowego SCWEW realizowanego w Sosnowcu, z kolei przedstawicielka ORE Pani Aneta Żurek dziękując za zorganizowanie konferencji przedstawiła wyjątkowość SCWEW w Sosnowcu i wiązane z tym nadzieje dla modelu pilotażowego.

  Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, w formie stacjonarnej udział wzięło 96 osób, natomiast w formie on-line na platformie Google Meet ponad 100 osób.