Zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli

    W dniach 3.02, 7.02 i 10.02 zapraszamy nauczycieli ze szkół i przedszkola biorących udział w projekcie SCWEW na warsztaty w ramach sieci współpracy szkół z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, które odbędą się w ZSS nr 4 w Sosnowcu ul. Franciszkańska 5a. Sprzęt i oprogramowanie jest dostępne w wypożyczalni sprzętu asystującego i wspomagającego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, część z nich prezentujemy w naszym katalogu https://scwew.sosnowiec.pl/index.php/wypozyczalnia-sprzetu/