Szkoła Mistrzów

    Za nami kolejne spotkanie w ramach Szkoły Mistrzów, tym razem w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

    Zaproszenie do udziału w spotkaniu, przyjął dr Paweł Wawrzała, informatyk, nauczyciel akademicki, badacz, inspirator. Człowiek, który ponad dwadzieścia lat temu wchodząc w świat pedagogiki specjalnej z technologią informacyjną i komunikacyjną wyznaczył nową jakość w kształceniu przyszłych pedagogów specjalnych.

    Dziękujemy za obecność!