Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Specjalnie dla Was i Waszych szkół
wyposażymy i uruchomimy
wypożyczalnie najnowocześniejszego
sprzętu wspomagającego i
asystującego – dopasowanego do
Waszych uczniów i szkół.
Dopasowanego do Was.

PUNKT KONSULTACYJNY

z przyjemnością informujemy, że uruchomiony został punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkół objętych wsparciem SCWEW.

PROJEKTY

Projekty inkluzyjne realizowane dla lub na rzecz lokalnych społeczności, powinny wnosi w nie istotną zmianę i nieść przekaz szacunku do różnorodności, głębokiego rozumienia zróżnicowanych potrzeb innych dzieci i uczniów w szczególności osób z niepełnosprawnością.

SZKOŁY PARTNERSKIE

Współpracujemy z:

  • IX Liceum Ogólnokształcącym
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  • Szkołą Podstawową nr 18
  • Szkołą Podstawową nr 39
  • Przedszkolem Miejskim nr 51
  • Zespołem Szkół Specjalnych nr 4

Opracowanie modelu funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW)