Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Specjalnie dla Was i Waszych szkół
powstała wypożyczalnie najnowocześniejszego
sprzętu wspomagającego i
asystującego – dopasowanego do
Waszych uczniów i szkół.
Dopasowanego do Was.

W trakcie naszych działań powstają publikacje, które są dla Państwa dostępne.

Projekty inkluzyjne realizowane dla lub na rzecz lokalnych społeczności, powinny wnosi w nie istotną zmianę i nieść przekaz szacunku do różnorodności, głębokiego rozumienia zróżnicowanych potrzeb innych dzieci i uczniów w szczególności osób z niepełnosprawnością.

SZKOŁY PARTNERSKIE

Współpracujemy z:

  • IX Liceum Ogólnokształcącym
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  • Szkołą Podstawową nr 18
  • Szkołą Podstawową nr 39
  • Przedszkolem Miejskim nr 51
  • Zespołem Szkół Specjalnych nr 4

Opracowanie modelu funkcjonowania specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW)

Cel projektu: Udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzgledniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Benficjent: Gmina Sosnowiec / Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Dofinansowanie projektu z UE: 1 596 432,60